Intelli R mahdollistaa talo- ja yhdyskuntatekniikan rakennuttamishankkeiden tehokkaan ohjaamisen avaimet käteen -periaatteella. Järjestelmän avulla rakennuttaja hallitsee keskeiset hankehallinnan osa-alueet perustamisesta hankkeen valmistumiseen saakka. Yksi järjestelmän merkittävimmistä hyödyistä on yksittäisten hankkeiden ja hankekokonaisuuksien helppo kustannusseuranta.

Järjestelmä palvelee yksittäisestä hankkeesta tai hankekokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja hankkeisiin osallistuvia muita tahoja, kuten hanketiedon selaajia ja hankeraportteja tarvitsevia henkilöitä.

Järjestelmä avautuu hankeluettelonäkymään, jossa on listattuna oman yksikön hankkeet. Hankkeista on kerralla näkyvillä kaikki hanketasoinen tieto.

Kustannukset-välilehdeltä nähdään rajatun hankejoukon kustannustilanne. Muokkaustilassa hanketietoja voi päivittää suoraan taulukkoon. Hankeluettelosta voi avata myös yksittäisen hankkeen tarkempaan tarkasteluun.

Intelli R mahdollistaa talo- ja yhdyskuntatekniikan rakennuttamishankkeiden tehokkaan ohjaamisen avaimet käteen -periaatteella. Järjestelmän avulla rakennuttaja hallitsee keskeiset hankehallinnan osa-alueet perustamisesta hankkeen valmistumiseen saakka. Yksi järjestelmän merkittävimmistä hyödyistä on yksittäisten hankkeiden ja hankekokonaisuuksien helppo kustannusseuranta.

Järjestelmä palvelee yksittäisestä hankkeesta tai hankekokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja hankkeisiin osallistuvia muita tahoja, kuten hanketiedon selaajia ja hankeraportteja tarvitsevia henkilöitä.

Järjestelmä avautuu hankeluettelonäkymään, jossa on listattuna oman yksikön hankkeet. Hankkeista on kerralla näkyvillä kaikki hanketasoinen tieto.

Kustannukset-välilehdeltä nähdään rajatun hankejoukon kustannustilanne. Muokkaustilassa hanketietoja voi päivittää suoraan taulukkoon. Hankeluettelosta voi avata myös yksittäisen hankkeen tarkempaan tarkasteluun.

Intelli R:n hyödyt liiketoiminnalle:

 • Eri elinkaaren vaiheessa olevat hankkeet ovat yhdessä järjestelmässä, mikä nopeuttaa toteutettavien hankkeiden valintaa sekä vuosisuunnittelua
 • Yksittäisten hankkeiden kustannusvalvonta sopimuksineen, lisä- ja muutostöineen sekä maksuerineen on yhdessä järjestelmässä, jolloin reagoiminen hankkeen kustannuspoikkeamiin on nopea havaita ja aikaa jää korjaaville toimenpiteille
 • Hankkeiden loppukustannusennustetta ylläpidetään järjestelmässä, joka auttaa hankesalkun kustannusvalvonnassa
 • Hankesuunnittelun pohjana voidaan käyttää vakioituja rakenteita – nimikkeistöjä, joka yhdenmukaistaa ja nopeuttaa suunnittelua sekä luo pohjan tehokkaalle hankkeiden kustannusvalvonnalle
 • Järjestelmä tuottaa lähtötietoja verohallinnon ilmoittamismenettelyä varten, jolloin niitä ei tarvitse kerätä useasta eri järjestelmästä
 • Järjestelmän raportit tukevat yksittäisen hankkeen valvontaa, että hankesalkun tilanteen seurantaa

Tehokkuutta toimintaan:

 • Hanketietojen monipuolinen tarkastelu ja raportointi käyttäjän roolin mukaan
 • Mukautuvien hakutoimintojen avulla oikea hanke ja tieto löytyvät helposti
 • Uuden hankkeen perustaminen on helppoa esimerkiksi hyödyntämällä talletettua hanketietoa
 • Hankkeiden tietojen muuttaminen onnistuu nopeasti hanketaulukkonäkymässä
 • Tiedot syötetään vain kerran, jonka jälkeen ne ovat aina käytettävissäsi
 • Järjestelmään voidaan tuoda toteutuneet kustannukset taloushallintajärjestelmästä kustannusohjauksen vertailutiedoksi
 • Järjestelmä tarjotaan pilvipalveluna, jolloin käyttö onnistuu kaikkialla